Śledzić:

1947 Lincoln Continental V12 Convertible

Powrót do listy
Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć dużego więcej.
Data pierwszej rejestracji / data produkcji: 1947 Przebieg: 52500
Typ: Zamienny Skrzynia: podręcznik
Kolor: Biały
Pojemnosc: 5 L. / 12 cylindrow
Moc: 130 KM
pochodzenie: South Carolina
Cena: Sprzedany

Ten Lincoln z 1947 roku to prawdziwa rzadkoϾ. Zbudowano ich tylko 738 sztuk!!!
Nasz Lincoln jest w absolutnie œwietnym stanie i w du¿ej mierze oryginalny.
Wyposa¿ony jest on w oryginalny silnik V12 (rzadkoœæ rzadkoœæ tych autach).
Silnik zosta³ wyremontowany przez poprzedniego w³aœciciela. Silnik i skrzynia biegów dzia³aj¹ wyœmienicie.

Lakier jest w bardzo dobrym stanie z g³êbokim i piêknym po³yskiem.
Chromy tak¿e s¹ w œwietnej kondycji.

Poprzedni w³aœciciel zrobi³ te¿ nowy dach, co sprawi³o, ¿e jest on w wyœmienitym wrêcz stanie.

A¿ trudno uwierzyæ, jak luksusowo auto to by³o w tamtych czasach wyposa¿one, np.:
- hydraulicznie podnoszone szyby i zamykane drzwi
- hydrauliczny mechanizm dachu cabrio

Wnêtrze jest bardzo ³adne i daleko id¹c oryginalne.
Posiada tak¿e oryginalne radio.
Pojazd ma dobre opony z charakterystycznym bia³ym paskiem bocznym oraz oryginalne ko³paki „Lincoln”Contact     

Dzielić:


Polityka prywatności | Impressum